Kvalita

Zaměřujeme se na prodej kvalitních produktů splňujících národní a evropskou legislativu. Nenabízíme nic, aniž bychom osobně neznali kvalitu a praktickou práci s produktem.

EURO CERT group

Certifikační orgán č. 3115 certifikující systémy managementu akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17021-2016 vydal certifikát, který je dokladem, že společnost ERMITA Solution, s.r.o. v oboru nákup, skladování a distribuce zdravotnických prostředků a in-vitro diagnostických zdravotnických prostředků zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

EKO-KOM

ERMITA Solution, s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a že účinností od 31.12.2021plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů. Toto osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle § 10 a § 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.

Přejít nahoru